Šta je to Everybody?
Everybody je aplikacija koja donosi transparentnost u mobilnu telefoniju pružajući mogućnost korisnicima da saznaju ko ih poziva sa nepoznatog broja pre nego što odgovore na poziv. To čini na potpuno nov, inovativan način – bez potrebe da unapred zna i skladišti brojeve telefona, kontakte i podatke trećih lica u bazi. Umesto toga ona predstavlja alat neposredne razmene podataka između korisnika koji, u automatizovanom i anonimnom procesu, u realnom vremenu kreira najbolju pretpostavku o identitetu pozivaoca kao amalgam trenutno dostupnog znanja.
Zašto ste dobili SMS poruku?
Tekstualna poruka koju ste dobili je jednokratno obaveštenje o prvoj indirektnoj obradi podataka, što je zakonska obaveza pri obradi podataka na platformi. Na primer, kada uputite poziv (bez sakrivanja broja) korisniku koji nema vaš broj telefona, na našu platformu će stići upit za pretragu koji sadrži vaš broj pri čemu posledično dolazi do indirektne obrade podataka. Poruka vas obaveštava o tome i pruža vam mogućnost da identifikaciju broja odnosno obradu podataka potpuno zabranite ili da kreirate sopstveni profil.
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti
U svrhu zaštite podataka o ličnosti platforme Everybody, doneta je Politika Privatnosti i Zaštite podataka o ličnosti platforme Everybody kao glavni akt (dokument) donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju posredstvom platforme Everybody. Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica, odnosno u pogledu drugih prava i obaveza subjekata koji imaju određenu ulogu u obradi podataka o ličnosti i lica na koje se podaci odnose, u skladu sa ZZPL (Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS”, broj 87/2018). Kompletan tekst Politike privatnosti možete pogledati putem web linka: politika privatnosti
Kontakt
podrska@evrbd.com
Download Everybody app on Apple Store Get Everybody app on Google Play
© panRobotics doo, Beograd